Return to Ansøg om optagelse i DBS arbejdsgrupper

Genanvendelse af Lithium batterier

Hvordan sikrer vi bedre genanvendelser af Lithium batterier?

Sagen sat på spidsen: Hvis vi ikke fremover designer lithium (Li) baserede batteripakker med senere adskillelse og genanvendelse for øje, risikerer vi som samfund betydelige økonomiske tab, samt at spilde den klimagevinst, som teknologien ellers kan indfri.

Relevans? Hvis et eller flere af spørgsmålene i nedenstående figur har relevans for dig eller din virksomhed, så skal du deltage i denne arbejdsgruppe.

Lithium-batterier i en cirkulær ressource økonomi

Kun få Li-batterier indsamles

EU anslår, at der på tværs af Europa indsamles blot omkring 10% af de Li-batterier, som indføres til eller produceres i EU. I Danmark estimeres det, at omkring 50% at de Li-batterier, som sælges i produkter, ikke indsamles på trods af klare regler om producentens eller sælgers ansvar for korrekt bortskaffelse.

Li-batterier er imidlertid teknologisk helt afgørende for at en række hverdagsprodukter, som for år tilbage enten ikke var mulige (eksempelvis droner) eller havde betydelige ringere ydelse (elcykler, seg-boards, telefoner, laptops, ledningsfri elværktøj, powerbanks og ikke mindst elbiler).

For danske producenter af forbrugerelektronik, droner, mobile robotplatforme, elcykler og andre specialkøretøjer, er adgangen til stabile leverandører af Li-celler og batterier kritisk for at forblive konkurrencedygtige og innovative på det globale marked. Globalt er efterspørgslen af Li-batterier imidlertid voldsomt stigende på grund af den stigende elektrificering af blandt andet biler, busser og skibe. Dette afspejles tydeligt i stigende priser på nogle af de kritiske råvarer som indgår i Li-batterier produktionen (Litium, kobolt og grafit blandt andre). Flaskehalse i den primære udvinding af disse materialer er den væsenligste årsag idet åbninger af nye miner er både investeringstung og varer i årevis.

Omvendt er der en voldsom vækst i mængden af Li-baseret batteriaffald, som i værste fald ikke indsamles, og under alle omstændinger ikke genindvindes i nævneværdig grad. Det vil sige, at de selv samme grundstoffer, som inden længe vil udgøre flaskehalse for produktionen af Li-batterier, i dag ikke bliver genindvundet – og det fra en affaldsfraktion, hvor koncentrationen af grundstofferne (f.eks. litium og kobolt) er lang større end i den geologiske ressource (malmen).

Funktionelle Li-batterier kasseres

Den manglende genindvindelse skal ses i sammenhæng med, at der i dag finder et betydelig spild af fuldt ud funktionelle Li-batteri celler sted. Dette skyldes typisk fejl i den beskyttelses elektronik (Battery Management System) som er nødvendig for enhver Li-batteripakke, men som oftest produceres for billigt eller ud fra fejlagtige specifikationer. Disse fejl ses tydeligst for batterier til elcykler, seg-boards og ledningsfri elværktøj. I mange tilfælde fører fejl i beskyttelseselektroniken til, at blot få battericeller ikke kan benyttes, hvilket imidlertid gør at hele batteripakken lukker irreversibelt ned, og så står forbrugeren med et defekt produkt. I nogen tilfælde kasseres batteripakker med op til 90% virksomme battericeller, men i praksis finder reparation ikke sted da produkterne (batterierne) i dag ikke er designet med reparation for øje.

I forhold til bæredygtighed og klimaaftryk, så har den voldsomme vækst i produkter som anvender Li-batterier derfor to modsatrettede effekter: På den ene side muliggør Li-batterier elektrisk og emissionsfri mobilitet baseret på vedvarende energi. Her tænkes specielt på elbiler og andre eksisterende mobilitetsformer, som kan elektrificeres. På den anden side muliggør Li-batterier også nye produkter som alle er i voldsom vækst på markedet, samt eksisterende elektriske produkter med forbedret ydelse. Fremkomsten af disse produkter fører faktisk til et større samlet klimaaftryk, da disse produkter slet ikke fandtes (eller fandtes i samme omfang) før Li-batteriteknologien kom til.

Under de nuværende produktionsforhold er ressource- og energiforbruget til produktionen af Li-batteri så stort, at de bidrager betragteligt til produktets samlede klimaaftryk. Dette hænger igen sammen med, at Li-batterier kun i meget ringe grad genindvindes, når produkter kasseres.

 

Members (1)

Key person: Kristian Oluf Sylvester-Hvid, DTI

Signup for DBS working group(s)

[mc4wp_form id=”4665″]

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arbejdsgruppe-optagelse/genanvendelse-af-litium-batterier