2023.07.06 Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling I Dansk Batteriselskab / Notice to General Meeting in the Danish Battery Society

Den årlige general forsamling i Dansk Batteriselskab afholdes torsdag d. 6. juli kl. 15:00 – 16:00 som et online møde via Teams eller Zoom.

Tilmelding til generalforsamlingen sker ved at skrive til formanden for Dansk Batteriselskab, Poul Norby. Inden generalforsamlingen vil de tilmeldte modtage et link til mødet.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning

3.    Regnskab og budget

3.1. Kontingentsatser og medlemskab

4.    Forslag fra medlemmer (forslag modtaget af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen)

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.    Valg af revisor

7.    Eventuelt

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Dansk Batteriselskab

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/2023-07-06-generalforsamling.htm