Return to About DBS

Hvad er DBS?

Dansk Batteriselskab (DBS) er en uafhængig faglig organisation af mennesker, institutioner og virksomheder, der arbejder med batterier i Danmark.

Det primære formål med DBS er at sikre videndeling mellem danske virksomheder og videninstitutioner aktive indenfor batteriområdet. DBS henvender derfor sig hovedsageligt til ansatte i virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder professionelt med batterier på den ene eller anden måde. Dette værende sig f.eks. forskere der arbejder på nye batterimaterialer, ingeniører der integrer batterier i deres virksomheds produkt, konsulenter der tilbyder rådgivning om batterier, eller sælgere der handler med batteriløsninger. Studerende eller andre med interesse for batterier er dog også meget velkomne i DBS.

For at kunne favne både den akademiske- og industrielle verden, er DBS delt op i tre enheder:

  • DBS Industry er en batteriklynge for alle virksomheder med batteri relaterede interesser herunder anvendelse, integration, handel, håndtering, udvikling, test eller andre serviceydelser.
  • DBS Research er et åbent videndelingsforum for forskningsrelevante aktiviteter. Emnerne spænder vidt fra akademisk grundforskning til bl.a. forretningsmæssige og teknologiske undersøgelser i virksomhedssammenhæng.
  • DBS Groups er en platform for specialiserede medlemsgrupper med et særligt fokus. Grupperne kan både have en industriel eller en forskningsmæssig interesse.

DBS arrangerer løbende temamøder, oplæg, virksomhedsbesøg, osv., som har interesse for én eller flere af de tre enheder ovenover.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/about-dbs/hvad-er-dbs