Return to About DBS

Mission og vision

Mission

Hovedformålet med DBS er at sikre vidensdeling mellem danske virksomheder og forskningsinstitutioner inden for materialer, teknologier og forskning i batterier. Dette udøves gennem følgende aktiviteter:

  • Organisation og støtte af åbne møder og seminarer
  • Indsamling og distribution af viden om igangværende initiativer
  • Oplysninger om nationale og internationale fremskridt gennem nyhedsbreve
  • Deltagelse i den offentlige debat og bindeled mellem batterieksperter, medier og politikere

 

Vision

DBS ønsker at fremme et øget samarbejde og koordinering af danske aktiviteter inden for batterier. Det er derved hensigten, at DBS vil være det vigtigste forum i Danmark for alle aktiviteter relateret til de videnskabelige og teknologiske aspekter af batterier. DBS vil være en uafhængig faglig organisation af mennesker, institutioner og virksomheder, der arbejder med batterier i Danmark.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/about-dbs/mission-og-vision