Return to About DBS

Historie

2018: På opfordring af flere aktører i den danske batteribranche opretter DBS en batteriklynge, som henvender sig til industrielle virksomheder, der arbejder med batterier.  Klyngen drives af CLEAN. Ved samme lejlighed ændres strukturen i DBS, så DBS nu fremover består af tre enheder: DBS Industry, DBS Research og DBS Groups.

2017: Der indgås samarbejde med ERFA-gruppen BG-04 (Batterigruppen 2004), der til dagligt ledes af Per Jørgensen Møller. Samarbejdet vil hovedsageligt bestå af koordinering og deltagelse i hinandens arrangementer.

2013: Ved det første møde bliver Dansk Batteriselskab formelt stiftet af en række danske vidensinstitutioner og virksomheder aktive indenfor batterier på den stiftende generalforsamling d. 1. marts 2013.

2012: Jonathan Højberg og Jon Fold von Bülow opretter Dansk Batteriselskab (DBS) med henblik på at fremme samarbejdet inden for elektrokemisk energilagring i Danmark gennem tilrettelæggelse af møder og arrangementer for forskere og industri.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/about-dbs/historie