Løsninger til at lagre sol og vind (17. April)

Hvordan kan vi lagre energi? Hvad gør vi med overskudsstrøm fra vindmøller? Omdannelse til metangas og lithium batterier kan være nogle af svarene.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på ida.dk

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/losninger-til-at-lagre-sol-og-vind.htm