Stor opbakning til Danmarks nye Batteriklynge

Den 26. oktober 2017 var Dansk Batteriselskab en af initiativtagerne til et opstartsmøde til Danmarks nye batteriklynge i samarbejde med CLEAN. Målet er at engagere og samle danske virksomheder, som bruger batterier i deres produkter eller er leverandører af batterier eller relaterede komponenter i et branchefællesskab, hvor man med støtte fra DBS, vidensinstitutioner og myndigheder arbejder for at sikre Danmark en stærk position. Der var bred opbakning til den nye virksomhedsklynge, hvor der blev identificeret flere fælles udfordringer – f.eks. regler for anvendelse, transport, genanvendelse, osv.

Formand for DBS, Lars Barkler, er formand for styregruppen for den nye batteriklynge, og vil dermed sikre en tæt relation til DBS. Du kan se resten af billederne fra arrangementet herunder:

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/billeder/pictures-from-introduction-of-new-battery-cluster.htm