Orienteringsmøde om IEA ICP HEV

Hermed inviteres til orienteringsmøde onsdag den 8. November kl. 12.30-14.00.

Mødet afholdes i Energistyrelsens lokaler i Amaliegade 44, 1256 København K, Heerupsalen.

Orienteringsmødet omhandler dansk deltagelse i det Internationale Energi Agenturs arbejdsgruppe om hybrid elektriske køretøjer (IEA HEV TCP), som afholder næste møde den 13-15 november 2017 i Wien. Undertegnede repræsenter Danmark i arbejdsgruppen og mødet skal sikre at danske aktører får mulighed for at orientere sig om aktiviteterne, herunder i de forskellige under arbejdsgrupper (de såkaldte Tasks) og med henblik på eventuel deltagelse i disse, hvis der er interesse for det. Fremover vil der forud for de 2 årlige møder blive indkaldt til orienteringsmøder.

Mødet har følgende dagsorden:

1. Velkomst og kort præsentationsrunde
2. Orientering om IEA HEV TCP, kort om de forskellige tasks samt om hvilke Tasks DK deltager i
3. Eventuelle interessetilkendegivelser for deltagelse i Tasks samt rammerne for deltagelse
4. Tid og sted for næste møde, evt. en anden lokation, hvis der er en vært, der melder sig
5. Evt.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Michael Rask (Raskgreentech ApS, E-mail: mr@raskgreentech.dk)

Formål

Formålet med fortsat dansk deltagelse i IEA TCP HEV er at sikre, at danske aktører får tilført international viden, adgang til globale og regionale netværk samt mulighed for at deltage i internationale projekter og konsortier inden for forskning, udvikling og demonstration inden for elektrisk transport, indtil nu særligt elbiler og elbusser. Samtidig er det også et klart formål at synliggøre danske kompetencer og styrkepositioner, så de klare danske erhvervsmæssige potentialer udnyttes og bringes i spil bedst muligt. Danmark er en aktiv og respekteret deltager i IEA TCP HEV og har deltaget med aktører fra industrien, universiteter og rådgivere i en række Tasks, herunder vedrørende e-mobilitet og opladningsteknologier, samspil med elsystemet, forretningsmodeller, økonomiske analyser, alternative drivmidler mv. Danmark har i samarbejdet bl.a. bidraget til at sætte fokus på behovet for at udvikle samspillet mellem elektrisk transport og energisystemer, så det sikrer en intelligent og effektiv energianvendelse, i forhold til nyttiggørelse af fluktuerende VE-elproduktion, i forhold til den belastning i lokale elnet, som hurtigladning og ikke styret almindelig opladning i større omfang vil kunne udgøre og i forhold til services som batterier kan tilbyde elsystemet.

Baggrund

IEA TCP HEV samarbejdet har eksisteret siden 1993 og er nu i fase 5 (2016-2020). Her er et link til en nylig rapport http://www.ieahev.org/assets/1/7/HEV_TCP_Report2017-web.pdf. Samarbejdet omfatter en lang række faglige arbejdsgrupper, hvoraf Task 1 er fælles og obligatorisk for alle deltagende lande. Task 2-22 er afsluttede og fremgår ikke nedenfor. Det kan anbefales at gå ind på IEA hjemmeside https://www.iea.org/tcp/end-use-transport/hev/ eller arbejdsgruppens hjemmeside http://www.ieahev.org her orientere sig i de eksisterende tasks som er listet nedenfor. IEA TCP HEV er en væsentlig kilde til IEA´s årlige globale elbils rapport https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/global-ev-outlook-2017.html

 • Task 1, Information Exchange
 • Task 23, Light-Electric-Vehicle Parking and Charging Infrastructure
 • Task 24, Economic Impact Assessment of E-Mobility
 • Task 25, Plug-in Electric Vehicles
 • Task 26, Wireless Power Transfer for EVs
 • Task 27, Electrification of transport logistic vehicles (eLogV)
 • Task 28, Home grids and V2X technologies
 • Task 29, Electrified, connected and automated vehicles
 • Task 30, Assessment of environmental effects of electric vehicles
 • Task 31, Fuels and carriers for transport
 • Task 32, Small Electric Vehicles
 • Task 33, Battery Electric Buses
 • Task 34, Batteries
 • Task 35, Fuel Cell Electric Vehicles
 • Task 36, Electric Vehicle Purchase and Use Patterns
 • Task 37, Ultra-Fast Charging up to 350 kW
 • Task 38, e-Ships

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/orienteringsmode-om-iea-icp-hev.htm