2018-09-18 Energiteknisk udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP´s støttegivning til udvikling og demonstration af ny energiteknologi med fokus på Power-2-X teknologier og Mobilisering af kulstof fra uudnyttede CO2-kilder.

Indpasningen af de stigende og på sigt meget store mængder el fra vind- og solenergi i det samlede danske energisystem udgør en betydelig systemmæssig udfordring. Her kan de såkaldte Power-2-X teknologier potentielt komme til at spille en betydelig rolle henset til deres potentiale for at kunne konvertere ”overskudsel” til lagerbare ”syntetiske” energibærere i gas- og flydende form, som kan anvendes til forskellige slutformål – de såkaldte electro fuels. Ligeledes er der behov for at udnytte kulstof fra kilder, som i dag er uudnyttede.

Det kræver en meget betydelig udviklingsindsats at forbedre disse teknologiers effektivitet og økonomi til et niveau, hvor markedet vil efterspørge dem – dette formentlig hjulpet af de nødvendige rammebetingelser fra samfundets side. Det er på denne baggrund, at EUDP støtter en række perspektivrige projekter på området.

Program

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Introduktion v/ Keld Olsen, IDA Energi og Mads Lyngby Petersen, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:05 Den Grønne Omstilling – EUDP´s rolle v/ Mads Lyngby Petersen, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:20 Grøn transport med brint eller back-up forsyning med brint v/ Kristina Fløche Juelsgaard, Senior Principal Scientist, Ballard Power Systems Europe A/S

Kl 18:05 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl 18:40 SafeBESS og BATNOSTIC v/ Kjeld Nørregaard, Seniorprojektleder, Teknologisk Institut

Kl 19:25 WhiteWind – White Etching Crack bearing failures in wind turbines v/ Hilmar Kjartansson Danielsen, Seniorforsker, DTU Vindenergi.

Kl 20:10 Forventet afslutning

ARRANGØR: IDA ENERGI
MEDARRANGØRER: BYGNINGSTEKNISK GRUPPE, IDA ØSTJYLLAND, IDA BIOTEKNOLOGI, IDA GRØN TEKNOLOGI, IDA KEMI, IDA MECHANICAL, IDA PROCES

Dato og tid: 18. September 2018, kl. 16:45 – 21:00

Tilmeldingsfrist: 14. september 2018, kl. 14:00

Sted: EY Huset, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C

Læs mere om arrangementet på IDA her.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/energiteknisk-udviklings-og-demonstrationsprogram-eudp-18-september.htm