Temamøde om transport af lithiumbatterier – Lufttransport er mest kritisk

Teknologisk Institut afholdt i samarbejde med DBS Industry temamøde om transport af lithium batterier og produkter indeholdende lithium batterier i Aarhus d. 8. maj 2018. Deltagerne var en bred skare af sikkerhedsrådgivere, distributører af batterier, producenter af produkter med batterier og forening for den danske transportbranche. Fælles for alle deltagere var, at de efterlyser en facit-streg for, hvordan de på korrekt og sikker vis transporterer batterier.

Batterier er farligt gods

Genopladelige litium-ion og litium-polymer samt ikke-genopladelige litium batterier er klassificeret som farligt gods.

Reglerne for transport af batterier bygger på FN’s ”UN Manual of Tests and Criteria” (UN 38.3) og specifikke regler for hhv. transport på land, til vands og i luften.

Lufttransport er mest kritisk

Deltagerne er enige om, at lufttransporten er den mest kritiske transportform. Én deltager forklarer: ”Der er kaos omkring, hvordan man håndterer de genopladelige batterier og kaos omkring dokumentationen. Vi oplever, at fragt stopper i både kinesiske og europæiske lufthavne.”

Reglen for lufttransport er, at alle produkter skal være testet efter UN 38.3 og derudover gælder IATA’s krav. Vigtighed af test og korrekt deklaration understreger en deltager på transportørernes side af bordet ”hvis deklarationen ikke er som den skal være, så er vores råd: lad skidtet stå.” Hver uge holdes flere fly tilbage på grund af utilstrækkelig eller fejlagtig fragtdokumentation.

Et råd fra sikkerhedsrådgiveren på mødet er, at placere batteriet i original emballage ved siden af produktet, så batteriet ikke kan aktiveres under transport.

Landtransport opererer med frimængde

Landtransporten reguleres i ADR 2017. Her er mere lempelige regler end for luftfarten. F.eks. forklarer deltagerne, at der er en frimængde på 333 kg, som kan medføre lempeligere krav til transportøren. Transportdokumentet er altid afsenderens ansvar og chaufføren har ansvar for at dette dokument stemmer overens med deklareringen. Der er klar tale fra transportørernes side af bordet. Deltagernes frustration gælder også mere de længere transporter med fly eller til søs, hvor speditører i den anden ende måske ikke har tilstrækkelig viden på området.

Visse færgeafgange til farligt gods

Til søs gælder også, at batterier skal være korrekt deklarerede og accepteret af færgeselskabet – ellers risikerer man en bøde på op til 30.000 kr. Færgeselskaber i Danmark har normalt særlige afgange  for farligt gods under særlige betingelser. På landevejen må en håndværker medbringe batterier, som han selv skal anvende, men disse såkaldte håndværkerregler kan ikke benyttes på færger.

Deltagerne på mødet udveksler mange erfaringer og gode råd. Deltagerne går ikke fra mødet med den ønskede facitliste, men alligevel klogere på flere elementer af de regler, som hersker på området.

Deltagerne var enige om, at det vil være relevant at gentage arrangementet for at  følge op på de justeringer, der sker i reglerne  samt at et tilsvarende arrangement med fordel kunne afholdes på Sjælland.

Regler, som gælder afhængigt af transportform:

  • Transport på land: ADR-konventionen gælder for vejtransport i Europa.
  • Lufttransport: IATA er den internationale lufttransport organisation og deres ”Dangerous Goods Regulations manual” gælder verdenen over.
  • Transport til søs: IMO – varetager sikkerhed til søs og gælder i hele verden.
  • Transport med jernbaner: RID-reglementet gælder i EU, samt et par mellemøstlande

 

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/temamode-om-transport-af-lithiumbatterier-lufttransport-er-mest-kritisk.htm