Lithium Balance påbegynder udrulning af batterilagringssystemer

Lithium Balance er i 2019 begyndt at udrulle sine batterilagringssystmer, hvor f.eks. Ballen Havn på Samsø er én af modtagerne. Når systemerne er blevet leveret til de danske kunder, er det hele Europa, der står for tur.

Batterilagringssystemerne kan benyttes til forskellige formål, f.eks. supportering af elnettet eller som buffer ved større beboelsesejendomme med solceller.

Læs mere om Lithium Balance’s batterilagringssystemer på Metal Supply.

Lithium Balance batterilagringssystem leveres til Ballen Havn på Samsø. Foto/Smile Samsoe.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/nyheder/lithium-balance-pabegynder-udrulning-af-batterilagringssystemer.htm