2019.09.04 Energidag hos House of Energy

Sammen med flere danske klynger, netværk og brancheorganisationer inviterer House of Energy til Energidag 2019 d. 4. september kl. 8-18 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Det haster! Vi har løsningerne. Nu skal vi vise dem og sætte dem sammen på nye måder. 

70 procent reduktion i 2030 kræver, at vi sammentænker løsningerne og sikrer balance mellem produktion og forbrug. I Danmark har vi for alvor noget at byde ind med. Vi skal i gang med at plukke teknologierne fra øverste hylde og sætte dem sammen på nye måder.

Til Energidag 2019 stiller vi skarpt på mulige veje til indfrielsen af målet. Målsætningen er ambitiøs, men ikke umulig. Det kræver innovation og samarbejde på tværs af hele sektoren – på tværs af el, gas og varme, på tværs af teknologier, systemer og aktører – fra energiproduktion, konvertering, distribution, lagring og levering til slutbrugerne.

Vi sætter fokus på krydsfelterne. Hvor kan vi skabe samarbejde, innovation og nye teknologier? Og hvordan kan vi demonstrere og teste i stor skala, så omverdenen også kan se, at Danmark er i front?

Energidag 2019 afholdes i samarbejdets tegn og en lang række af energibranchens organisationer står bag konferencen: House of Energy, DI Energi, Dansk Energi, Wind Denmark, Dansk Fjernvarme, Brintbranchen, Biogasbranchen, Intelligent Energi, Grøn Energi, Energiforum Danmark, SYNERGI, IDA Energi, Green Tech Center, Green Network, Dansk Batteriselskab Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE), CLEAN, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), BrainsBusiness, it-forum

Lykke Friis, Formand i House of Energy byder velkommen til Energidag 2019. Her får vi en skarp indflyvning og bliver helt klar til en spændende dag.

Claus Møller, Direktør i Siemens er enig i, at målet om 30 procent er ambitiøst, men at reduktionen er mulig, hvis der hurtigt investeres i de rette teknologiske løsninger. Til Energidag indtager han scenen, uddyber sine synspunkter og giver sit bud på, hvilken vej vi skal gå.

Hans Jørgen Koch, Direktør for Nordisk Energiforskning giver sine bud på veje(n) til et energisystem på 100 % vedvarende energi og præsenterer bl.a. IEA’s energiscenarier for 2050, Nordens carbon-neutral scenario for 2050 samt “statsministerdeklarationen” og Nordisk Energiforsknings opfølgning herpå.

Programmet byder desuden på oplæg under overskrifterne:

Implementering af regulatoriske frizoner og storskala testcentre som vej til 70 % reduktion

Anders Hoffmann, Afdelingschef, Klima-, energi- og forsyningsministeriet

Digitalisering og virtuel energilagring som centralt værktøj mod de 100 %

Niels Duedahl, Adm. direktør, Norlys

Fysisk energilagring som centralt værktøj mod de 100 %

Søren Linderoth, Institutdirektør og Professor, DTU Energi

Cybersikkerhed i energisektorerne

Andreas Estrup Ippolito, Partner & Advokat, Kammeradvokaten

EU’s kommende Innovation Fund

Mette Askholm, Chefkonsulent, Energistyrelsen

Hvordan bliver Danmark stedet, hvor nye energiløsninger testes i stor skala?

Thea Larsen, Formand for EUDP

Tore Duvold, Direktør, Innovationsfonden

Læs mere og tilmeld dig på www.energidag.dk

Deltagelse i Energidag 2019 er gratis for medlemmer af arrangørerne, som er:

Medarrangører: House of Energy, DI Energi, Dansk Energi, Wind Denmark, Dansk Fjernvarme, Brintbranchen, Biogasbranchen, Intelligent Energi, Grøn Energi, Energiforum Danmark, SYNERGI, IDA Energi, Green Tech Center, Green Network, Dansk Batteriselskab, Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE), CLEAN, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), BrainsBusiness, it-forum

Er din virksomhed/organisation ikke medlem, er prisen 500 kr. pr. deltager.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/2019-09-04-energidag-hos-house-of-energy.htm