Invitation til at kommentere Energistyrelsens og Energinets forslag til opdatering af teknologidata om lithium-ion-batterier

Download kapitlet til ekstern kommentering her:

lithium-ion-storage – ekstern kommentering.docx


Energistyrelsen og Energinet har vurderet, at der er behov for en opdatering af kapitlerne, i Teknologikataloget, for el-lagre, og ønsker at inddrage fagfolk, som kan bidrage med at højne kvaliteten af det foreliggende materiale. Der vil blive sat stor pris på at modtage kommentarer til kapitlet om Li-ion-batterier i ekstern kommentering.

Kommentarer bedes fremsendt senest  26. november 2018. Kommentarer sendes til Thomas Mandal Østergaard (tmo@ens.dk). Start gerne emnefeltet med ”TekKat LIB”.

Hensigten med at udgive og opdatere Teknologikataloget (Technology Data for Energy Storage) er at sikre et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for energisystem analyser.

Dette omfatter for eksempel fremskrivninger, scenarieanalyser og teknisk-økonomiske analyser. Men mange andre parter kan også bruge kataloget til forskellige formål.

De gældende udgaver af teknologikatalogerne findes her.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/invitation-til-at-kommentere