Om DBS

Motivation

At fremme samarbejdet indenfor elektrokemisk energilagring i Danmark gennem afholdelse af arrangementer for forskere og industri.

Formål

DBS har til formål at sørge for en bred vidensdeling indenfor materialer, teknologier og forskning mellem danske industrivirksomheder og forskningsinstitutioner. Dette vil føre til øget samarbejde og koordinering af danske aktiviteter indenfor batterier. Det er således hensigten at DBS vil blive dét vigtigste forum i Danmark for alle aktiviteter omhandlende de videnskabelige og tekniske aspekter af batterier.
Dansk Batteriselskab (DBS) vil være en uafhængig professionel organisation af personer, institutioner og virksomheder som arbejder med alle former for batterier i Danmark.
Formålet søges især opfyldt ved:

  1. afholdelse og støtte af åbne møder og seminarer
  2. samling af viden om igangværende initiativer
  3. information om nye fremskridt nationalt og internationalt gennem nyheds feed og opsamlende nyhedsbreve
  4. engagement i den offentlige debat og kontaktpunkt mellem batterieksperter og medier og politikkere.

Administration

DBS administreres af en bestyrelse som vælges af medlemmerne ved en årlig generalforsamling. Selskabet tegnes af en bestyrelse bestående af en formand og op til 5 bestyrelsesmedlemmer. Der må højst sidde to fra samme institution eller virksomhed i bestyrelsen.
Den daglige drift af selskabet varetages af en administration bestående af en eller flere personer som udpeges af bestyrelsen.
Mere information om den siddende bestyrelse og administration findes her.

Medlemsskab

Medlemskab kan opnås af alle der er interesseret i fremme af Dansk Batteriselskabs formål. Enkeltpersoner kan optages som personlige medlemmer. Firmaer og universitets institutter kan optages som institutionsmedlem. Kontingentsatser og formular til opnåelse af medlemsskab findes her.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/dbs-dansk-batteri-selskab

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Batteriselskab er blevet valgt fra hele landet, således at de fleste dele af Danmark er repræsenteret. I øjeblikket er der to medlemmer fra Jylland og fire medlemmer fra Sjælland. Disse er fordelt på 4 universiteter og 2 virksomheder, hvilket vil bane vejen for deltagelse fra både industrien og den akademiske verden.