Uffe Palludan

Biography

Fremtid er noget, man tænker på, filosoferer over, udvikler og skaber, men ikke noget, man i traditionel forstand "forsker i" og "studerer". Udgangspunktet er viden og analyser af nutiden og de igangværende udviklinger samt åbenhed og kreativitet. Fremtidstænkning er vidensbaseret fantasi. Fremtidstænkning er det professionelle grundlag for at udvikle virksomheder og offentlig forvaltning. For strategisk tænkning. Det handler om erkende og tackle muligheder og trusler. I den enkelte virksomhed, som i samfundet. Fremtidstænkning og innovation er tæt knyttet til hinanden. Den professionelle fremtidstænker har redskaberne og metoderne til det.

Det handler om at skabe bevidsthed om fremtiden, dens udfordringer og muligheder. Med det formål holder Palludan foredrag, deltager i debatter, skriver artikler og bøger om fremtiden. Desuden rådgives virksomheder og offentlige myndigheder.

Uffe Palludan har siden 1987 holdt over 1000 foredrag om fremtiden - og i alle mulige sammenhænge. Hvert enkelt foredrag har været tilpasset omstændighederne - og de høster stor ros og fører til mange genbestillinger.

Latest posts

  1. Kan batteridrift i elektriske tog helt eller delvist erstatte køreledninger? — July 31, 2013

Author's posts

Kan batteridrift i elektriske tog helt eller delvist erstatte køreledninger?

Store investeringer til elektrificering af jernbaner kan muligvis spares ved i stedet at ”batterificere” tog. Teknisk set er batteridrift et interessant alternativ til en fuld elektrificering med køreledninger. Der har i over 100 år været batteridrift i Tyskland – frem til 1995. Det var med gamle, store og tunge blysyrebatterier. Ny batteriteknologi, der er udviklet …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/praesentationer/kan-batteridrift-i-elektriske-tog-helt-eller-delvist-erstatte-koreledninger.htm