Energimærkning af batterier på vej!

EU-Kommissionens har igangsat et lovforberedende studie for ecodesign og energimærkning af batterier. Studiet har til formål at sikre et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt marked for batterier i EU i fremtiden.

Energistyrelsen ønsker at informere producenter, eksperter og interessenter i Danmark om studiet og muligheden for at bidrage med relevante kommentarer, data og analyser, der kan støtte op om projektgruppens arbejde.

Rikke Næraa
Special Advisor
Danish Energy Agency – part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Studiet kan følges og man kan tilmelde sig som stakeholder her: https://ecodesignbatteries.eu/

Studiet blev startet op i september 2018 og forventes færdigt medio 2019. Grundet den hastige udvikling i markedet for specielt elbiler er tidsplanen for studiet kortere end sædvanligt.

De første dele af studiet, task 1-5, foreligger i udkast til kommentering på ovennævnte hjemmeside. I har mulighed for at give kommentarer til disse dele af projektet nu. Projektgruppen holder næste offentlige stakeholdermøde i april 2019, hvor task 6 og 7, som indeholder selve analysen af forskellige scenarier skal diskuteres.

Kommentarer til studiet skal indgives via den officielle kommentar-formular, der findes på studiets hjemmeside: https://ecodesignbatteries.eu/files/attachments/ED_Battery_commentsv2.docx.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/artikel/energimaerkning-af-batterier-pa-vej.htm