DBS i Energy Supply DK

Claus Meineche, Clean og Danish Battery Society, skriver debatindlæg i Energy Supply DK:

“Foråret er på vej. Snart spirer alting og der bliver grønt. Parallelt med naturens transformering arbejdes der fokuseret med at udvikle nye teknologier, der kan skabe erhvervsmæssig vækst og samtidig bidrage positivt til bæredygtig omstilling til et energisystem baseret på vedvarende energi. Ny dansk batteriteknologi er et område, der spirer. Her arbejder forskere og virksomheder side om side på at udvikle nye løsninger. “

Læs hele debatindlæget her: https://www.energy-supply.dk/article/view/648157/vaeksten_spirer_i_dansk_batteriteknologi

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/artikel/dbs-i-energy-supply-dk.htm