Første møde

Invitation til første møde i Dansk Batteriselskab

 

Batteriforskningen er igen ved at starte op på universiteterne rundt om i landet og en række danske virksomheder fokuserer allerede på at implementere batterier i kommercielle produkter. Selv om der er mange aktører i Danmark, der arbejder med batterier, er der typisk tale om mindre enheder og for at kunne konkurrere internationalt, ser vi et behov for at udveksle erfaringer om blandt andet målemetoder, opbygning af laboratorier, batterityper og markedstrends.

Der er de seneste år dukket en del interesseorganisationer op, der udspringer af behov for videndeling inden for bestemte batterityper og specifikke anvendelser af batterier, men ingen fælles forening til at samle og dele erfaringer på tværs af de enkelte forskningsområder.

For at fremme dette brede samarbejde indenfor elektrokemisk energilagring i Danmark foreslås det derfor at stifte Dansk Batteriselskab. Formålet er at skabe et forum for videndeling gennem målrettede arrangementer og et årligt landsmøde.

Det første møde afholdes i

 

Niels Bohr auditoriet på DTU, Risø campus
fredag den 1. marts 2013 kl. 9-17

 

Programmet for dagen indeholder 11 foredrag fra universiteter og virksomheder om aktuel forskning og udvikling af batterier. Du kan finde det fulde program samt læse abstracts og mere om foredragsholderne her på siden. Mødet vil desuden have en kortere del, hvor selskabet stiftes formelt med vedtægter og der vælges en bestyrelse.

Du kan tilmelde dig arrangementet her på siden indtil d. 21. februar 2013. Arrangementet er åbent for alle og du må meget gerne sende invitationen videre i dit netværk.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/sample-page2