Forsiden

Den første marts 2013 blev det første møde i Dansk Batteriselskab afholdt. De 64 deltagere kunne i Niels Bohr auditoriet på Danmarks Tekniske Universitet, Risø campus, høre de 11 foredragsholdere fortælle om forsknings- og udviklingsprojekter fra hele landet. Beskrivelser af samtlige foredrag kan findes i dagens program og præsentationerne vil være tilgængelige samme sted inden 15. marts 2013.

Både industrien og forskningsinstitutionerne var godt repræsenteret ved mødet og der var en god debat omkring hvilke initiativer der i fremtiden skal afholdes i Dansk Batteriselskab. Ud over diskussionen af forskellige temaer til fremtidige arrangementer, var oprettelsen af et PhD netværk meget populært og noget som ledelsen snarest vil kigge på sammen med den nyvalgte bestyrelse.

Mødet omfattede, ud over foredrag og diskussioner om fremtidigt indhold, den stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne blev gennemgået og vedtaget enstemmigt efter en mindre korrektion af, hvor mange stemmer der maksimalt kan benyttes til de forskellige typer af medlemsskaber. Alle seks kandidater blev valgt til bestyrelsen og kontingentet for medlemsskab blev fastsat.

pdf icon 02 big Referat fra generalforsamlingen

 

Foto: Andreas Elkjær Christensen.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/sample-page-2