Konklusioner fra konferencen Avanceret Energilagring 2019

Teknologisk Institut bød 28. november den danske energibranche indenfor til konferencen Avanceret Energilagring. Det blev en spændende dag om fremtidens energisystem, og hvordan vi lagrer vedvarende energi.

Scenen blev sat af Teknologisk Institut og Energinet, som begge tog fat omkring det emne som alle taler om – nemlig hvordan vi når 70 % CO2 reduktion i 2030.

– Vi har allerede reduceret CO2 betydeligt siden 90’erne. Primært ved konvertering af kulfyrede kraftværker til biomasse. Nu kræver det sværere tiltag for at nå regeringens 2030 mål, konkluderer Frank Elefsen i sin velkomst.

Anders Bavnhøj Hansen fra Energinet fortsætter i samme spor og forklarer, at 70 % CO2 reduktion er et meget ambitiøst mål. Vi skal reducere energisektorens udledning helt ned til 10-12 mio. tons CO2 og det kræver betydelige tiltag.

– Der er behov for at elektrificere store dele af vores transport så vi får op imod 1 mio. elbiler, elektrificere dele af industriens procesvarmebehov med højtemperatur varmepumper, udfase kul på kraftværker og indfase varmepumper i både fjernvarmesektoren og individuel opvarmning, forklarer Anders Bavnhøj Hansen.

Læs det fulde referat på Teknologisk Instituts hjemmeside: https://www.teknologisk.dk/ydelser/2030-klimamaal-kraever-betydelige-tiltag/41472

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/nyheder/konklusioner-fra-konferencen-avanceret-energilagring-2019.htm