Årssymposium 2021 – Opsummering

Årssymposium 2021 blev afholdt d. 23. marts 2021 i alternative rammer via DTU’s virtuelle konference system Energy Town, hvor Poul Norby (DTU og næstformand i Dansk Batteriselskab) var dages vært.

Efter en kort velkomst af Poul, fortalte Anders Jensen (Teknologisk Institut) om et nyt EU direktiv, som vil sætte rammerne for batteriproduktion for det kommende årti. Behovet for et nyt direktiv skyldes den øgede produktion af batterier pga. elbiler, som kun vil stige i årerne fremover. Den øgede produktion bevirker, at der er større behov for at kunne dokumentere egenskaberne for et batteri (f.eks. kapacitet, effekt, effektivitet, degradering, osv.), CO2 aftryk, mulighed for genbrug og genanvendelse, osv.
Anders berettede, at én af udfordringerne ved CO2-aftrykket, bl.a. er den lange rejse for batterimaterialerne. Det er ikke usædvanligt, at litium bevæger sig mere end 50.000 km fra det udvindes (f.eks. i Chile) til det ender hos forbrugerne (f.eks. i Europa).
Et nyt spændende tiltag er introduktionen af et “batteri-pas” som vil muliggøre, at uafhængige operatører får adgang til viden om batteriet og dets BMS for at kunne give batteriet et “second-life”.

I Energy Town’s “hall” havde deltagerne herefter mulighed for at se de udstillede postere samt få sig en snak med gamle eller nye bekendtskaber. Både Aalborg Universitet og Teknologisk Institut præsenterede postere, der viste deres aktiviteter indenfor batterier. Begge institutioner er aktive i forskning og udvikling i anvendelsen og forståelsen af batterier.

Til det andet og sidste indlæg, fortalte Gunnar Rohde (Dansk Center for Energilagring) om batterimyter -og fakta. Én af myterne omhandlede f.eks. memory-effect, som de fleste sikkert kan huske fra tiden før smart phones. Gunnar berettede, at begrebet er velforstået og at kvaliteten af nutidens batterier er så gode, at det i praksis ikke optræder. En anden myte der blev gennemgået omhandlede opbevaring af batterier, hvor flere studier viser, at der sker størst kapacitetsforringelse ved fuld opladning. En tredje myte omhandlede brugen af litium i elbilsbatterier, hvor Gunnar kunne fortælle, at mængden af uønskede materialer såsom kobolt, hele tiden forsøges mindskes, men at mængden af litium næsten er konstant.

Se præsentationer og postere på hjemmesiden for Årssymposium 2021:
http://batteriselskab.dk/danish-battery-symposium-2021

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/praesentationer/arssymposium-2021-opsummering.htm