In situ og operando synkrotronstudier af batterier på DANMAX, MAX IV

Af Poul Norby, DTU Energy, og Dorthe B. Ravnsbæk, SDU

DANMAX er det danske forskningsinstrument, som er ved at blive bygget til den nye intense Røntgenstrålingsfacilitet, synkrotronen MAX IV i Lund, Sverige.

Den 8-9. januar 2018 afholdt DANMAX sit tredje brugermøde netop på MAX IV i Lund. DANMAX åbner i 2019 og kommer til at bestå af to instrumenter med hovedfokus på in situ– og operandostudier: Pulverdiffraktion og Imaging (tomografi).

Arbejdsgruppen In-situ x-ray cells under Dansk Batteriselskab, arbejder på at styrke og koordinere udvikling af in situ battericeller, med specielt fokus på anvendelse af Røntgenstrålingsteknikker. I den forbindelse ønsker vi at opbygge en facilitet ved DANMAX, som skal fokusere på in situ og operandostudier af batterier med synkrotron Røntgenstråling. Det er tanken at bygge et udstyr, som kan bruges til mange forskellige teknikker, f.eks. pulverdiffraktion, total spredning og billeddannelse (imaging, tomografi).

På DANMAX mødet holdt Poul Norby et indlæg om ”Instrumentation for in situ battery studies at DanMAX” hvor den nye in situ facilitet blev beskrevet. Dorthe B. Ravnsbæk havde et indlæg: “Ion storage mechanisms in battery electrodes studied under working conditions” hvor hun beskrev sit arbejde med AMPIX cellen i forbindelse med in situ og operandostudier af batterimaterialer med Røntgen synkrotronstråling.

Det er lykkedes at skaffe finansiering til opbygning af dette udstyr med en donation på 500.000 kr. fra Carlsbergfondet (læs mere her) og vi er i gang med at designe og planlægge indkøb af potentiostat og fremstilling af in situ celler. I den forbindelse arrangerede arbejdsgruppen en workshop hos Haldor Topsøe A/S d. 15. januar 2018, hvor den valgte in situ celle (AMPIX) blev afprøvet og instrumentering og integration af udstyret på DANMAX strålelinjen blev diskuteret.

Gruppefoto taget d. 8. januar 2018 af deltagerne til det 3. DanMAX brugermøde.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/in-situ-og-operando-synkrotronstudier-af-batterier-pa-danmax-max-iv.htm