BG-04 medlemsmøde hos LEGO i Billund

ERFA-gruppen BG-04 fungerer primært, som et diskussionsforum om batterirelaterede emner for industrielle partnere, der mødes fire gange om året.  Faste punkter på agendaen er:  Aktuelt TEMA, Bordet Rundt, Sikkerhed, Ladeteknik, Miljø m.m.

Gruppen ledes til dagligt af Per Jørgensen Møller og fortrolighed udadtil, men intern åbenhed har været et fundament for gruppens virke siden stiftelsen i 2004.

Møderne foregår på tur hos de enkelte medlemmer, der har mulighed for at huse gruppen. Seneste møde var hos LEGO i Billund og var velbesøgt.

Ved mødet gives indledende en kort firmapræsentation og normalt indlægges i løbet af dagen også en lille besigtigelse af nyeste aktiviteter i firmaet, der besøges. Efter hvert møde udfærdiger sekretæren et referat, så ikke deltagende medlemmer kan følge diskussionen

Herunder ses gruppen under fremvisning af LEGO´s besøgscenter.

Næste møde er hos DEMANT (Oticon).

Skulle man være interesseret i at indgå i gruppen kan Per Jørgensen Møller kontaktes på tlf: 22826165.

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/bg-04-medlemsmode-hos-lego-i-billund.htm