2019.11.25 Seminar: Nye energisystemer og brandsikkerhed

Med omstilling fra fossile brændsler til mere miljøvenlige energiformer stiger behovet for lagring af energi. Det kan være energi skabt fra solceller & vindmøller samt lagring af brint, LNG m.v. Elbiler er i voldsom vækst, og derfor må batterilagerenheder, lade-stationer m.v. indbygges i bygninger, P-huse, skibe m.v. Lagring og tranport af større energimængder giver brandmæssige udfordringer. På dette seminar kan du opdatere din viden om moderne energisystemer og i samspil med andre fagfolk drøfte potentielle brandfarer og løsninger på, hvordan vi forbedrer brandsikkerheden på området. Der vil endvidere være fokus på lovgivningen og eventuelle behov for ændringer.

Program

 • 09.30 – Velkomst og kaffe
 • 10.00 – Keynote-speaker
 • 10.45 – Solcelleteknologi
 • 11.10 – Pause
 • 11.25 – Batterilagerenheder
 • 11.50 – Frokost
 • 12.35 – Energitransport (hydrogen, LNG m.v.)
 • 13.00 – El- og hybridbiler – garager
 • 13.30 – Pause
 • 13.40 – Workshop og paneldebat
 • 15.45 – Opsamling

Praktisk infoPermanent link to this article: http://batteriselskab.dk/arrangementer/2019-11-25-seminar-nye-energisystemer-og-brandsikkerhed.htm