Aktiviteter

Selskabet vil primært sikre videndeling ad tre veje:

Det årlige landsmøde

Værtsskabet for det årlige landsmøde varetages af de deltagende universiteter i en af bestyrelsen fastsat rækkefølge. Landsmødet vil udgøre en vigtig platform for vidensdeling af forskningsresultater relateret til elektrokemisk lagring og vil desuden omfatte faglige indlæg fra internationale forskere. Det første møde afholdes på Danmarks Tekniske Universitet, Risø Campus den 1. Marts 2013.

Forskermøder

En række særarrangementer med fokus på forskningsarbejde vil kombinere de forskellige kompetencer der er tilstede rundt i landet, så det bliver muligt at udvikle en national best-practise i forbindelse med udvikling og test af materialer og battericeller. Eksempler på temaer kan være Opbygning af et batterilaboratoriumAnvendte syntesemetoder og Test af store batterier.

Industrimøder

Disse arrangementer har til formål at skabe overblik over markedet. Eksempler på temaer kan være Gennemgang af batteri leverandører og aftagereRåstoffer – tilgængelighed og priser og Udskiftning af forbrændingsmotor med elmotor.

Ud over disse møder vil DBS efter ønske og behov arrangere besøg hos relevante institutioner og virksomheder.

Fremtidige aktiviteter

Hvis vi kigger et par år frem, kan aktiviteter udvides til at sikre videndeling ved:

– Udgivelse af elektronisk nyhedsbrev
– Afholdelse af nordiske og internationale kongresser og seminarer
– Medlemskab af International Battery Association (IBA)

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/aktiviteter