Category: Event

All events that we have announced

Nordbatt 2017, Kokkola, Finland – Conference MOM

Nordbatt 2017 presented a wide variety of battery activities in the Nordic countries. From Finland, several presentations were given by the mining industry, including Freeport Cobalt (10 % of world production of Cobalt), Boliden (Zinc plant and recycling of electronic scrap and lead-acid batteries) and Keliber (High purity Li2CO3). Among others, Freeport Cobalt showed their …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/summary/nordbatt-2017-kokkola-finland-conference-mom.htm

Referat fra IEA ICP HEV møde i København og Wien

Der blev i starten af november afholdt et dansk orienteringsmøde om mulighederne for deltagelse i IEA HEV TCP (Hybrid Electric Vehicles) arbejdsgruppen i Energistyrelsens lokaler forud for møderne i Wien. Arbejdsgruppen har stor fokus på e-mobilitet og elektrisk transport. Dagsorden og Michael Rasks præsentation fra orienteringsmødet kan downloades her: IEA HEV EXCO DK infomeeting 2017 (3.2 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/referat-fra-iea-icp-hev-mode-i-kobenhavn-og-wien.htm

ERFA group meeting on 23. november 2017

The ERFA group BG-04 will hold a closed group meeting on the 23rd of November 2017 at GN Hearing in Ballerup. In addition to the standard agenda points there will be a special theme presentation by Kristian Oluf Sylvester-Hvid from TI, who will give an overview about recycling of batteries in Denmark. About the industrial …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/erfa-group-meeting-on-23-november-2017.htm

Avanceret energilagring 2017 – Termisk og elektrisk lagring

Energilagringskonference d. 30. november kl. 9:00 – 16:15 hos Teknologisk Institut i Århus Energilagring er mere aktuel end nogensinde! Teknologisk Institut holder nu for 5. gang konferencen ”Avanceret Energilagring”, som i år sætter fokus på termisk og elektrisk lagring samt lagringsteknologiernes markedsmuligheder. Konferencen arrangeres i år med en fælles formiddag, hvor der er fokus på de teknologiske …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/avanceret-energilagring-2017-termisk-og-elektrisk-lagring.htm

Stor opbakning til Danmarks nye Batteriklynge

Den 26. oktober 2017 var Dansk Batteriselskab en af initiativtagerne til et opstartsmøde til Danmarks nye batteriklynge i samarbejde med CLEAN. Målet er at engagere og samle danske virksomheder, som bruger batterier i deres produkter eller er leverandører af batterier eller relaterede komponenter i et branchefællesskab, hvor man med støtte fra DBS, vidensinstitutioner og myndigheder …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/pictures/pictures-from-introduction-of-new-battery-cluster.htm

Orienteringsmøde om IEA ICP HEV

Hermed inviteres til orienteringsmøde onsdag den 8. November kl. 12.30-14.00. Mødet afholdes i Energistyrelsens lokaler i Amaliegade 44, 1256 København K, Heerupsalen. Orienteringsmødet omhandler dansk deltagelse i det Internationale Energi Agenturs arbejdsgruppe om hybrid elektriske køretøjer (IEA HEV TCP), som afholder næste møde den 13-15 november 2017 i Wien. Undertegnede repræsenter Danmark i arbejdsgruppen og …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/orienteringsmode-om-iea-icp-hev.htm

Intro seminar til Danmarks nye Batteriklynge

Producenter, udviklere, videninstitutioner, myndigheder samt anvendere af batteriteknologi inviteres hermed til intro seminar d. 26. oktober 2017. Her introduceres interessenter i vidensområdet for klyngekonceptet og får et indblik i Danmarks nye Batteriklynge – herunder: klyngens organisering, kerneaktiviteter, målgrupper samt de primære teknologiske udfordringer. Ved dagens afslutning vil vi gennem diskussionsoplæg gerne høre de deltagende aktørers …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/intro-seminar-til-danmarks-nye-batteriklynge.htm

Energipolitik – er energikonvertering og -lagring en del af agendaen?

Med afsæt i de kommende forhandlinger om en ny energipolitisk aftale inviterer DI Energi og DTU til konference om danske perspektiver og udfordringer med energilagring og -konvertering. Energilagring kan bidrage til at skabe større balance og mere sammenhæng i det danske energisystem. Hertil kommer, at erhvervspotentialet for den danske energiindustri er stort. På den baggrund …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/energipolitik-er-energikonvertering-og-lagring-en-del-af-agendaen.htm

Nordic Battery Conference 2017

University of Oulu/Kokkola University Consortium Chydenius arrange 3rd Nordic Battery Conference on 1-3 November, 2017 in Kokkola, Finland. The conference venue is the City Hall of Kokkola, in the middle of town. The conference will be held first time in Finland and it will be arranged as a part of Kokkola Material Week (www.materialweek.fi). The conference …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/nordic_battery_conference_2017.htm

Technical Seminar: Electrochemical energy sources and e-Mobility

UL International Demko A/S and Shmuel De-Leon are organizing a technical seminar on Batteries, Super Capacitors, Full Cells & Electric Vehicles (EV) on 28-29 August, 2017 Gain insight through a full review of current and future electrochemical energy sources, highlighting the latest technological developments designed to satisfy application requirements. Learn about evaluation tests, characteristics, acceptance tests, …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://batteriselskab.dk/event/technical-seminar-electrochemical-energy-sources-and-e-mobility.htm

Load more